е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-7 / 1.2.2018 г.

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект ЦДГ 1 "Снежанка", в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039" Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Решение У_7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie U-7.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekto_Dogovor_za_usluga_avtorski_nadzor.doc 7.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 1.2.2018 г.

Публикувано на: 01.02.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol u7.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad u7.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 8 / 14.2.2018 г.

Публикувано на: 14.02.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie u7.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 9 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazl poachka U_7.pdf 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 101.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 11 / 14.2.2019 г.

Публикувано на: 14.02.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u7.pdf 7.5.2021 г.