е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-2 / 26.3.2015 г.

„Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Брусарци”, по две обособени позиции, както следва: 1. ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали и формуляри”; 2. ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и зареждане на консумативи за печатащи, копирни устройства и периферия”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-2 / 2 / 26.3.2015 г.

Публикувано на: 26.03.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documentaciya za kancelarski 2015.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-2 / ПП-11-4 / 1 / 26.3.2015 г.

Публикувано на: 26.03.2015 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP Kancelarski 2015.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПП-2 / ПП-11-7 / 3 / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Коментар: Отговор - разяснение на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПП-11-7.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПП-2 / ПП-11-15 / 4 / 6.4.2015 г.

Публикувано на: 06.04.2015 г.
Коментар: Заповед за прекратяване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Kancelarski - Zapoved Ottegliane.pdf 5.1.2021 г.