е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-7 / 26.2.2015 г.

Изграждане на улична мрежа към "Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и др. групи в неравностойно положение"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333232303635
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.2.2015 г.

Публикувано на: 26.02.2015 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 dokumentacia.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.2.2015 г.

Публикувано на: 26.02.2015 г.
Коментар: Документация за участие в обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ulici.rar 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-7(1) / 26.2.2015 г.

Публикувано на: 26.02.2015 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl7.pdf 21.1.2021 г.

Решение за откриване № Решение - 7 / 26.2.2015 г.

Публикувано на: 26.02.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка ОП-7/26.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh7.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-7(2) / 13.3.2015 г.

Публикувано на: 13.03.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) img45A.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.3.2015 г.

Публикувано на: 23.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 chast patna1.rar 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.3.2015 г.

Публикувано на: 23.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 chast patna2.rar 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.3.2015 г.

Публикувано на: 23.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 chast1.rar 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-7(3) / 23.3.2015 г.

Публикувано на: 23.03.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP7_3otgovor.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ОП-7(4) / 31.3.2015 г.

Публикувано на: 31.03.2015 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване по документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP-7-(4).PDF 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 24.4.2015 г.

Публикувано на: 24.04.2015 г.
Коментар: Протокол 1 от 23.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1 ул.мрежа.PDF 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 91-00-24 / 18.5.2015 г.

Публикувано на: 18.05.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.PDF 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Коментар: Протокол 2 от 18.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prot.2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Коментар: Протокол 3 от 26.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prot.3.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № ОП-7(5) / 2.6.2015 г.

Публикувано на: 02.06.2015 г.
Коментар: Решение №ОП-7-(5) от 02.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.ul.mreja.PDF 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.8.2015 г.

Публикувано на: 07.08.2015 г.
Коментар: Договор и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Инф.ск.др. Ул. Мрежа_Cor.rar 21.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-145 / 7.8.2015 г.

Публикувано на: 07.08.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf.ul.mreja.pdf 21.1.2021 г.