е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Открита процедура 12-71 / 7.8.2018 г.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ДВА КЛУБА ЗА ВЪЗСТАНОВКИ НА ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕТДНЕВЕН ТРАНСГРАНИЧЕН ФЕСТИВАЛ "МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО" В ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ (РУМЪНИЯ) И НИКОПОЛ (БЪЛГАРИЯ) ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 "СЪЗДАВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ, ОБОРУДВАНЕ (ВЪОРЪЖЕНИЕ И ЕКИПИРОВКА), ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИДНЕВЕН СЪВМЕСТЕН ЛАГЕР НА ДВА КЛУБА ЗА АНТИЧНИ И СРЕДНОВЕКОВНИ ВЪЗСТАНОВКИ НА ИСТОРИЧЕСКИ СЪБИТИЯ В ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ (РУМЪНИЯ) И НИКОПОЛ (БЪЛГАРИЯ)"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕТДНЕВЕН ТРАНСГРАНИЧЕН ФЕСТИВАЛ "МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО" В ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ (РУМЪНИЯ) И НИКОПОЛ (БЪЛГАРИЯ)", ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПРОГРАМА "ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ" И НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Решения за откриване № 12-71 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-71 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление_001.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-71 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-71 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЕЕДОП.rar 28.11.2021 г.

Образци № 12-71 / 7.8.2018 г.

Публикувано на: 07.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-71 / 21.8.2018 г.

Публикувано на: 21.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) До всички заинтересовани лица.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-71 / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица 1.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-71 / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица 2.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-71 / 30.8.2018 г.

Публикувано на: 30.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-71 / 31.8.2018 г.

Публикувано на: 31.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-71 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заинтересовани лица.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-71 / 21.9.2018 г.

Публикувано на: 21.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-71 / 25.9.2018 г.

Публикувано на: 25.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.2.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-71 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол- клуб. и фестив..pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-71 / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪОБЩЕНИЕ- ксс.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-71 / 23.10.2018 г.

Публикувано на: 23.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3 - клуб..pdf 28.11.2021 г.

Доклад на комисията № 12-71 / 23.10.2018 г.

Публикувано на: 23.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисия- клуб..pdf 28.11.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-71 / 23.10.2018 г.

Публикувано на: 23.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) реш. клуб- 2.pdf 28.11.2021 г.