е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-6 / 28.2.2019 г.

"Доставка на нови съдове за смет /пластмасови кофи 240 л./ за нуждите на Община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.3.2019 г.
Файлове актуални към: 19.3.2019 г.

Документация за участие № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 19.3.2019 г.

Други документи № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 19.3.2019 г.

Решение за откриване № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 19.3.2019 г.

Обявление за поръчка № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 19.3.2019 г.

Други документи № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 19.3.2019 г.

Техническа спецификация /задание № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 19.3.2019 г.

Образци № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 19.3.2019 г.

Образци № / 28.2.2019 г.

Публикувано на: 28.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - proekt.pdf 19.3.2019 г.