е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-6 / 22.7.2016 г.

"Доставка на оборудване за ДСП гр.Кресна", по проект "Осъвременяване на оборудването в домашен социален патронаж в община Кресна", Договор за съвместна дейност № РД04-71/03.05.2016г. за финансиране по Фонд "Социална закрила"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 22.7.2016 г.

Публикувано на: 22.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) поръчка.doc 28.11.2021 г.

Други документи № / 28.7.2016 г.

Публикувано на: 28.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол доставка.docx 28.11.2021 г.