е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-60 / 10.3.2017 г.

"Изграждане на детска площадка и детски развлекателен комплекс в УПИ- ІІ от кв. 19 по плана на град Ивайловград"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 19.1.2021 г.

Обявление № 2 / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie.pdf 19.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 19.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Teh. dokumentacia.rar 19.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 19.1.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 6 / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 11.pdf 19.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 15.3.2017 г.

Публикувано на: 15.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumenticia korigirana.pdf 19.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8 / 7.4.2017 г.

Публикувано на: 07.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30-00-321-1.pdf 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie .pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 10 / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол комисия детска площадка.pdf 19.1.2021 г.

Решение за класиране № 11 / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-16.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 3.7.2017 г.

Публикувано на: 03.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor D-57.pdf 19.1.2021 г.

Обявление № 13 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена.pdf 19.1.2021 г.

Обявление № 14 / 15.12.2017 г.

Публикувано на: 15.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен.pdf 19.1.2021 г.