е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-6 / 22.2.2018 г.

Събиране на оферти с обява №1/22.02.2018г. "Доставка на материали за ремонт и изграждане на улично осветление на територията на община Бяла Слатина".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 6.3.2018 г.

Публикувано на: 06.03.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 21.3.2018 г.

Публикувано на: 21.03.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 18.4.2018 г.

Публикувано на: 18.04.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор Елсим.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 6 / 17.10.2018 г.

Публикувано на: 17.10.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1.pdf 16.1.2021 г.