е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-13 / 26.11.2014 г.

„Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани автомобили за нуждите на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ - Община Бяла Слатина“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.7.2021 г.
Файлове актуални към: 24.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 31.10.2014 г.

Публикувано на: 31.10.2014 г.
Коментар: протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 24.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 21.11.2014 г.

Публикувано на: 21.11.2014 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol №2.pdf 24.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 26.11.2014 г.

Публикувано на: 26.11.2014 г.
Коментар: покана за ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana za otvarqne na cenovi oferti-uchastnici.pdf 24.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 24.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 4.12.2014 г.

Публикувано на: 04.12.2014 г.
Коментар: решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpulnitel.pdf 24.7.2021 г.

Гаранции № 15 / 5.1.2015 г.

Публикувано на: 05.01.2015 г.
Коментар: Гаранция
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3 lizing za 2 avto.pdf 24.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 6.1.2015 г.

Публикувано на: 06.01.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor-avtomobili.pdf 24.7.2021 г.

Други документи № 7 / 13.1.2015 г.

Публикувано на: 13.01.2015 г.
Коментар: Договор с подизпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор с поизпълнител-Кроност.pdf 24.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 19.2.2015 г.

Публикувано на: 19.02.2015 г.
Коментар: плащания за м.Януари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) qn. interliiz.pdf 24.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 19.3.2015 г.

Публикувано на: 19.03.2015 г.
Коментар: плащания за м.Февруари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) f.interliiz.pdf 24.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Коментар: плащания за м.Март
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) interliiz auto.pdf 24.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 11 / 18.5.2015 г.

Публикувано на: 18.05.2015 г.
Коментар: плащания за м.Април
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Interliiz.pdf 24.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 12 / 18.6.2015 г.

Публикувано на: 18.06.2015 г.
Коментар: плащания за м.Май
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plashtane - interliiz.pdf 24.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 13 / 17.7.2015 г.

Публикувано на: 17.07.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plashtane - interliiz2.pdf 24.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 14 / 19.8.2015 г.

Публикувано на: 19.08.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юли
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) interliiz - iuli.pdf 24.7.2021 г.