е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-6 / 18.6.2018 г.

"УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРЕСНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" 1-ва позиция: Упражняване на строителен надзор на обект: "Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Кресна, общ. Кресна, обл. Благоевград - II-ри етап" 2-ра позиция:Упражняване на строителен надзор на обект:Реконструкция на ул."Разколска", ул."Шемето", ул."Момина скала" и ул."Мело" гр.Кресна.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci (1).docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doku.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavanad (1).pdf 28.11.2021 г.

№ / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: оттегляне на информация за обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ottegliane.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 19.6.2018 г.

Публикувано на: 19.06.2018 г.
Коментар: обява по чл.20, ал.3 от ЗОТП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavanad.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: протокол от дейността на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 09072018083231.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 182.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 183.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: техническо и цена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1 (1).pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Коментар: техническо и цена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 1 (2).pdf 28.11.2021 г.