е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-33 / 3.8.2016 г.

"Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и визуализация по проект "Интегрирана мултимедийна платформа за интегрирани култура и туризъм (IMPACT)", финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 1 / 3.8.2016 г.

Публикувано на: 03.08.2016 г.
Коментар: обява по чл.186 от ЗОП във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objava.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 3.8.2016 г.

Публикувано на: 03.08.2016 г.
Коментар: документация за възлагане на ОП чрез събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.doc 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 3.8.2016 г.

Публикувано на: 03.08.2016 г.
Коментар: техническа спецификация, образци и други изисквания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obraztsi_teh_spesif_dr.zip 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Коментар: разяснения до всички кандидати
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq do vsichki.pdf 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5 / 8.8.2016 г.

Публикувано на: 08.08.2016 г.
Коментар: технич. спецификации към разяснения до всички
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tech_spesifikatsija_new.doc 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 1.9.2016 г.

Публикувано на: 01.09.2016 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 29.9.2016 г.

Публикувано на: 29.09.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 159.pdf 19.5.2021 г.