е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-76 / 17.2.2015 г.

имно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Роман за експлоатационен сезон 2014/2015 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изплатена сума.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 2 / 17.2.2015 г.

Публикувано на: 17.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ.pdf 25.1.2021 г.