е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП - 51 / 12.12.2016 г.

"Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обществени сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 с 8 обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R-22.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 2 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie 12-00-136.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 18.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehnicheski dokumenti.rar 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 10.1.2017 г.

Публикувано на: 10.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie.pdf 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 15.5.2017 г.

Публикувано на: 15.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Uvedomlenie.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 7 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 8 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2 .pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 9 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3 .pdf 18.5.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 5.6.2017 г.

Публикувано на: 05.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie R-13.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-59.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-60.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-61.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-66.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-67.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 7.7.2017 г.

Публикувано на: 07.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-68.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-76.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 18 / 11.7.2017 г.

Публикувано на: 11.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-77.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 19 / 24.7.2017 г.

Публикувано на: 24.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie vyzlovena 8 poz.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 20 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-00-244.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 21 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-00-245.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 22 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-00-246.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 23 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-00-247.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 24 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-00-248.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 25 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-00-249.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 26 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-00-250.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 27 / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 12-00-251.pdf 18.5.2021 г.