е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-7 / 27.11.2018 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня в гр. Брезник по девет обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Указания № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ukazaniq.pdf 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn specifikaciq.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 17.3.2021 г.

Приложения № / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения.xls 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-130 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info DSP.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-7 / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-137 / 5.12.2018 г.

Публикувано на: 05.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info srokDSp.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 1 / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol DSP i DMK.pdf 17.3.2021 г.

Договор за изпълнение № 137 / 18.12.2018 г.

Публикувано на: 18.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor KRISI 2007 DSP.pdf 17.3.2021 г.