е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Пазарни консултации ОБП-43 / 29.6.2018 г.

Пазарни консултации за следните обекти: "Реконструкция, ремонт и оборудване на спортна площадка в ОУ "Д-р Петър Берон", с. Приселци, община Аврен" и "Изграждане на физкултурен салон към СУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Синдел, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Образци № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 30.7.2021 г.

Обява № / 29.6.2018 г.

Публикувано на: 29.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Оферти.rar 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 10.7.2018 г.

Публикувано на: 10.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на подадените оферти.pdf 30.7.2021 г.