е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Пазарни консултации 92-8 / 27.6.2018 г.

Извършване на строително-монтажни работи, доставка на оборудване и доставка на растителност за обект: "Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол" - етапно изпълнение, подобект: "Централен площад", находящ се в УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 в кв. 24 в гр. Никопол.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Образци № 92-8 / 27.6.2018 г.

Публикувано на: 27.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци на документи пазарни консултации.rar 21.6.2021 г.

Уведомление за събиране на оферти № 92-8 / 27.6.2018 г.

Публикувано на: 27.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление за събиране на оферти.pdf 21.6.2021 г.