е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-14 / 7.6.2017 г.

00384-2017-0009 "Доставка на хранителни продукти по две обособени позиции: Обособена позиция №1 "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Бяла Слатина" по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016", Договор №BG05FMOP001-03.002-0057-С01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица" и Обособена позиция №2 "Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Общинска администрация Бяла Слатина, Общинско предприятие "Пазари и социални дейности", Дом за стари хора и детските градини на територията на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.9.2021 г.
Файлове актуални към: 17.9.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.6.2017 г.

Публикувано на: 09.06.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация храни.rar 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 18.7.2017 г.

Публикувано на: 18.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 17.9.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 28.7.2017 г.

Публикувано на: 28.07.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 20.10.2017 г.

Публикувано на: 20.10.2017 г.
Коментар: Договор за обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП -1-.pdf 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 20.10.2017 г.

Публикувано на: 20.10.2017 г.
Коментар: Договор за обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП -2-.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 10 / 20.10.2017 г.

Публикувано на: 20.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 11 / 26.10.2018 г.

Публикувано на: 26.10.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор, за ОП-2.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 12 / 30.12.2019 г.

Публикувано на: 30.12.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение №1 към Договор за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение №1 за ОП-1.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 13 / 1.4.2020 г.

Публикувано на: 01.04.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор, за Обособена позиция №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор, за ОП-1.pdf 17.9.2021 г.