е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-12 / 11.12.2020 г.

Пазарна консултация "Благоустрояване на улици в общ. Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации Кресна СМР улици.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 2 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СМР Образец 1.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СМР Образец 2 КСС.xlsx 28.11.2021 г.