е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОБП-28 / 3.11.2017 г.

Доставка на един брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на Община Аврен

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка № / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 29.12.2017 г.

Публикувано на: 29.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения № / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Доклад № / 12.1.2018 г.

Публикувано на: 12.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 1.3.2018 г.

Публикувано на: 01.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за изпълнена поръчка № / 12.4.2018 г.

Публикувано на: 12.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор-лек автомобил.pdf 30.7.2021 г.