е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 9051147 / 10.3.2016 г.

"Изработване на работни проекти за нуждите на Община Угърчин по обособени позиции" - оттеглена на 17.03.2016 г.

АОП (Интернет адрес): http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9051147
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.3.2016 г.

Публикувано на: 10.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.docx 16.1.2021 г.

Техническа спецификация/техническо задание № / 10.3.2016 г.

Публикувано на: 10.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо задание ВВМ.pdf 16.1.2021 г.

Техническа спецификация/техническо задание № / 10.3.2016 г.

Публикувано на: 10.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническо задание Лесидрен и Катунец.pdf 16.1.2021 г.

Публична покана № 275/10.06.2016 г. / 10.3.2016 г.

Публикувано на: 10.03.2016 г.
Стойност: 37 510,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 16.1.2021 г.