е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП7 / 19.6.2015 г.

Реализация на проект за обновяване на двора на СОУ "Хр. Ботев" и прилежащи пространства - гр. Ивайловград

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.6.2018 г.
Файлове актуални към: 23.6.2018 г.

Публична покана № 1 / 19.6.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PP SMR-dvor-SOU.pdf 23.6.2018 г.

Документация за участие № 2 / 19.6.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia SMR-dvor-SOU.rar 23.6.2018 г.

Протокол № 3 / 23.7.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol SOU.pdf 23.6.2018 г.

Договори за изпълнение № 4 / 11.8.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) D-69.pdf 23.6.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 16.10.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq za plashtane.pdf 23.6.2018 г.