е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0011 / 8.5.2018 г.

"Строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, дюкер и довеждащ колектор на територията на община Угърчин по две обособени позиции" Обособена позиция № 1: "Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с капацитет 3000 еж на територията на община Угърчин" Обособена позиция № 2: "Изграждане на канализационна мрежа за обект: "Главен колектор II (в дясно на река Каменица)" и "Връзка на главен колектор II с главен колектор I"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333536393934
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 1 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №377_08.05.2018 г.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_08.05.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие -.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № 4 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) О Б Р А З Ц И.doc 16.1.2021 г.

Други документи № 5 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Образци приложение 4.1.1.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци Приложение № 4.1.1. - Количествено-стойностни сметки ОП1.xlsx 16.1.2021 г.

Други документи № 6 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Образци приложение 4.1.2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци Приложение № 4.1.2. - Допълнителни сметки ОП1.xlsx 16.1.2021 г.

Други документи № 7 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Образци приложение 4.2.1.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци Приложение № 4.2.1. - Количествено-стойностни сметки ОП2.xls 16.1.2021 г.

Други документи № 9 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Технологична част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1.2 Технологичва част 2.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 10 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Архитектура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2 Архитектурна.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 11 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Конструктивна 1 част
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3.1 Конструктивна част 1.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 12 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Конструктивна 2 част
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3.2 Конструктивна част 2.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 13 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Конструктивна 3 част
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3.3 Конструктивна част 3.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 14 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Машинно конструктивна
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4 Машинно-конструктивна.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 15 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Електро 1 част
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5-6.1 М Електро външно, Електро площадково и сградно част.1.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 16 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Електро 2 част
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5-6.2 М Електро външно, Електро площадково и сградно част.2.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 17 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част КИП и Автоматика част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7.1 КИП и Автоматика.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 18 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част КИП и Автоматика част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7.2 КИП и Автоматика.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 19 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част КИП и Автоматика част 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7.3 КИП и Автоматика.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 20 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част КИП и Автоматика част 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7.4 КИП и Автоматика.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 21 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част КИП и Автоматика част 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7.5 КИП и Автоматика.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 22 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част КИП и Автоматика част 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7.6 КИП и Автоматика.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 23 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част КИП и Автоматика част 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7.7КИП и Автоматика.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 24 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Водопровод по ул.Плевен
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 8 Водопровод по ул. Плевен.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 25 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Външни довеждащи връзки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 9 Външна довеждащи връзки-довеждащ.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 26 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Външни довеждащи връзки-захранващ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10 Външни довеждащи връзки -захранващ водопровод.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 27 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ВИК сградно площадково част 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 11.1 ВИК сградно площадково.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 28 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ВИК сградно площадково част 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 11.2 ВИК сградно площадково.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 29 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ПБ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12 ПБ.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 30 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ОВК Груба решетка и входно помп.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 13.1 ОВК - груба решетка и входно помпена станция.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 31 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ОВК -техн.сграда 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 13.2 ОВК - техн. сграда 1.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 32 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ОВК-техн.сграда 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 13.3 ОВК - техн. сграда 2.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 33 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ОВК -ПС за РАУ и ИАУ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 13.4 ОВК - ПС за РАУ и ИАУ.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 34 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ОВК -КПП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 13.5 ОВК - КПП.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 35 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Енергийна ефективност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 14 енергийна ефективност.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 36 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Геодезия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 15 Геодезия.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 37 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Инж.геология и хидрология
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 16 Инж. геология и хидрология.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 38 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Хидрология
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 17 хидрология.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 39 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ВП и вътрешни пътища
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 18 ВП и вътрешнипътища.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 41 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част Озеленяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 20 озеленяване.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 42 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 21 ПБЗ.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 43 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: ИП Част ПУСО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 22 ПУСО.rar 16.1.2021 г.

Други документи № 44 / 12.5.2018 г.

Публикувано на: 12.05.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request 2ОП.zip 16.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.pdf 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: Разяснение №1_18.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №1_.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: ИП Канализация град Угърчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Гл.колектор II с гл.колектор I-План за управление на строителни отпадъци.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: ИП Канализация град Угърчин връзка на Гл.колектор II с гл.колектор I част Техноложка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Гл.колектор II с гл.колектор IТехноложка(1).rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: ИП Канализация Гл.колектор II ( в дясно на р.Каменица)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Колектор.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: ИП Канализация град Угърчин връзка на Гл.колектор II с гл.колектор I част ПБЗ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Гл.колектор II с гл.колектор I -План за безопастност и здраве.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 18.5.2018 г.

Публикувано на: 18.05.2018 г.
Коментар: ИП Канализация град Угърчин връзка на Гл.колектор II с гл.колектор I част ПУСО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Гл.колектор II с гл.колектор I-План за управление на строителни отпадъци.rar 16.1.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Решение №405/23.05.2018 г. за прекратяване на открита процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №405.pdf 16.1.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № / 29.5.2018 г.

Публикувано на: 29.05.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление прекратяване _.pdf 16.1.2021 г.