е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-10 / 17.2.2020 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ с предмет: "Осъществяване на строителен надзор по единадесет обособени позиции".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Покана до заинтересованите лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана до заинтересованите лица.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Образец Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.docx 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.2.2020 г.

Публикувано на: 17.02.2020 г.
Коментар: Технически спецификации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Технически спецификации стр.надзор 2020.rar 24.1.2021 г.