е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 90 / 27.11.2018 г.

"Доставка на горива бензин (А95Н), дизелово моторно гориво и газ (пропан - бутан) за нуждите на Община Карнобат, Общинско предприятие "Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности" - гр. Карнобат, социалните заведения на територията на Общината и общинските бюджетни звена ппрез 2018 - 2020 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 12.8.2020 г.
Файлове актуални към: 12.8.2020 г.

Решение № 1. / 27.11.2018 г.

Публикувано на: 27.11.2018 г.
Коментар: Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 12.8.2020 г.