е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Пазарна консултация 001 / 25.6.2018 г.

"Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и с.Кирчево, общ.Угърчин, обл.Ловеч"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Покана за пазарни консултации № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Покана №0001/25.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пазарна консултация.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествена сметка _Общо_Угърчин_площадки.xlsx 16.1.2021 г.

Други документи № / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Обяснителни записки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обяснителни записки към работен проект.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на стойността на разхода при пазарни консултации № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Решение №46/09.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Оферта 3375/06.07.2018 г. "АС-ГАРАНТ" ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA 3375.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Оферта 3376/06.07.2018 г."ЕВРО ЕКО БИЛД"ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA 3376.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 9.7.2018 г.

Публикувано на: 09.07.2018 г.
Коментар: Оферта 3374/06.07.2018 г. "АДЕЛИНА СТИЛ-99"ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OFERTA 3374.pdf 16.1.2021 г.