е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-8 / 18.8.2016 г.

"Изготвяне на инвестиционни проекти, във фаза технически проект за обекти на територията на Община Кресна във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г." - по обособени позиции: Обособена позция № 1: Изготвяне на инвестиционен проект, във фаза: технически проект за обект:"Ремонт на Средно Общообразователно Училище "Св. Паисий Хилендарски", гр.Кресна" Обособена позция № 2: Изготвяне на инвестиционен проект, във фаза: технически проект за обект: "Рехабилитация на улици, гр.Кресна";

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Други документи № / 18.8.2016 г.

Публикувано на: 18.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh.rek.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 18.8.2016 г.

Публикувано на: 18.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Kresna - проектантски услуги с 2 ОП(1).doc 28.11.2021 г.

Други документи № / 18.8.2016 г.

Публикувано на: 18.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh.sou.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 18.8.2016 г.

Публикувано на: 18.08.2016 г.
Коментар: информация до аоп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info aop.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 5/18.08.2016 / 18.8.2016 г.

Публикувано на: 18.08.2016 г.
Коментар: обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiava i.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 7/26.08.2016 г. / 26.8.2016 г.

Публикувано на: 26.08.2016 г.
Коментар: обява по чл.20, ал.3 от ЗОП за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проектиране.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 29.8.2016 г.

Публикувано на: 29.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: ценово предложение алви
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценово предложение алви.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: техническо предложение алви
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо предложение алви.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: ценово предложение оп 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ценово предложение стройконтрол.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: техническо предложение 0П 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническо предложение строй контрол.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 319/15.09.2016 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор АЛВИ.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 320/15.09.2016 / 15.9.2016 г.

Публикувано на: 15.09.2016 г.
Коментар: по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор Стройком.pdf 28.11.2021 г.