е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-3 / 28.2.2017 г.

"Избор на изпълнители за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики на строежи и изготвяне на технически паспорти, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ по пет обособени позиции във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма "Региони в растеж", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333433373133
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Документация 1 страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация 1 стр. .pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Проект на Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор .pdf 18.1.2021 г.

Други документи № / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване.docx 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 5 / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-28(1) / 28.2.2017 г.

Публикувано на: 28.02.2017 г.
Коментар: Обявление за откриване на обществената поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за откриване.pdf 18.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 17.3.2017 г.

Публикувано на: 17.03.2017 г.
Коментар: Отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otg.1.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2 ZZLD.pdf 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 7.6.2017 г.

Публикувано на: 07.06.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie ceni Obsledvaniq.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Коментар: Протокол 1 от 23.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol1.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Коментар: Протокол 3 от 07.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol3.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Коментар: Протокол 4 от 15.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol4.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Коментар: Протокол 5 от 21.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol5.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 19 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Коментар: Решение за класиране и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 19.pdf 18.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vuzl.poruchka.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Договор Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП.1_cor.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Договор Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП.2_cor.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Договор Обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 оп 3 cor.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Договор Обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 op4 cor.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 1.9.2017 г.

Публикувано на: 01.09.2017 г.
Коментар: Договор Обособена позиция 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ОП.5_cor.rar 18.1.2021 г.