е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-33 / 24.4.2017 г.

"Текущ и основен ремонт на общински обекти в Община Никопол за 2017 г. по две обособени позиции: Обособена позиция 1: "Ремонт на общински обекти, включени в капиталова програма за 2017 на община Никопол"; Обособена позиция 2: "Извършване на текущи и аварийни (непредвидени) ремонти на общински обекти в Община Никопол".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-33 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID-784342 текущ ремонт.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-33 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID-784343 текущ ремонт.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 12-33 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.pdf 24.1.2021 г.

Образци № 12-33 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци ОП 1.rar 24.1.2021 г.

Образци № 12-33 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци ОП 2.rar 24.1.2021 г.

Документация за участие № 12-33 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОП 1.pdf 24.1.2021 г.

Образци № 12-33 / 24.4.2017 г.

Публикувано на: 24.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОП 2.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-33 / 19.5.2017 г.

Публикувано на: 19.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол ремонт.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-33 / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение1.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-33 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №2.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-33 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №3.pdf 24.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-33 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад на комисията.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-33 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 оценителни протоколи.rar 24.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-33 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за класиране.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-33 / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор инфрастрой_001.pdf 24.1.2021 г.