е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-4 / 8.9.2016 г.

Пазарни консутации за оферта за доставка на обзавеждане за реализацията на проект "Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект "СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта_Мебели_СУ.docx 20.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ_Мебели_СУ.pdf 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: Запитване за представяне на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Запитване за оферта_Мебели_СУ.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.9.2016 г.

Публикувано на: 08.09.2016 г.
Коментар: КСС - Приложение към оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към оферта - КСС - СУ Оборудване - мебели.xls 20.1.2021 г.