е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Публично състезание ОП-2 / 21.1.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и оборудване на терен за озеленяване в с. Грозден" и "Ремонт на площад в с. Прилеп по две обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 1 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Коментар: Обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqwlenie AOP.pdf 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 2 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie AOP.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 15.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci Грозден и Прилеп.docx 15.1.2021 г.

Предварителен контрол и становища АОП № 5 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Коментар: ЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 15.1.2021 г.

Други документи № 6 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Коментар: КСС Грозден
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС-ГРОЗДЕН.xlsx 15.1.2021 г.

Други документи № 7 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Коментар: КСС Прилеп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС-ПРИПЕП.xlsx 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Коментар: Проект Грозден
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Парк Грозден.rar 15.1.2021 г.

Други документи № 9 / 21.1.2019 г.

Публикувано на: 21.01.2019 г.
Коментар: Проект Прилеп
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Площад Прилеп.rar 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 14.3.2019 г.

Публикувано на: 14.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 1 от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1 от заседание на комисията.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 2 от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2 от заседание на комисията.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12 / 20.3.2019 г.

Публикувано на: 20.03.2019 г.
Коментар: Съобщение до всички участници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение-цени.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Коментар: Протокол № 3 от заседание на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 от заседание на комисията.pdf 15.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 14 / 28.3.2019 г.

Публикувано на: 28.03.2019 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител на ОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 10.4.2019 г.

Публикувано на: 10.04.2019 г.
Коментар: Договор за възлагане на Обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за възлагане на ОП.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 9.5.2019 г.

Публикувано на: 09.05.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqwlenie_vazl_porachka.pdf 15.1.2021 г.