е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-7 / 12.6.2020 г.

"РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕН ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВИ ДЕЙНОСТИ, ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ОГРАДА НА ЦОП, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ЛОМ, УЛ. "ДИМИТЪР АНГЕЛОВ" № 5 - УПИ І, КВ. 113 ПО ПЛАНА НА ГР. ЛОМ.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_S7_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie AOP_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie S7.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq S7_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_S_7.zip 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Договор за СМР.doc 30.7.2021 г.

Документация за участие № 7 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: сканиран проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект стена сканиран.zip 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 16.7.2020 г.

Публикувано на: 16.07.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni s7.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_S_7_2020__.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_S_7_2020_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Коментар: Протокол по чл. 60а
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_ch_60a_S_7_2020_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 12 / 21.7.2020 г.

Публикувано на: 21.07.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_12_S_7_2020_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: Договор №195 от 13.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_195_13_08_2020_S_7_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 14 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) objavlenie_skl_dog_S_7.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 15 / 9.3.2021 г.

Публикувано на: 09.03.2021 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dogovor_S_7_.pdf 30.7.2021 г.