е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-7 / 12.6.2020 г.

"РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕН ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВИ ДЕЙНОСТИ, ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ОГРАДА НА ЦОП, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ЛОМ, УЛ. "ДИМИТЪР АНГЕЛОВ" № 5 - УПИ І, КВ. 113 ПО ПЛАНА НА ГР. ЛОМ.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.7.2020 г.
Файлове актуални към: 7.7.2020 г.

Документация за участие № 1 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_S7_.pdf 7.7.2020 г.

Документация за участие № 2 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie AOP_.pdf 7.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie S7.pdf 7.7.2020 г.

Документация за участие № 4 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq S7_.pdf 7.7.2020 г.

Документация за участие № 5 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_S_7.zip 7.7.2020 г.

Документация за участие № 6 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Договор за СМР.doc 7.7.2020 г.

Документация за участие № 7 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: сканиран проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект стена сканиран.zip 7.7.2020 г.