е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-25 / 30.6.2015 г.

00384-2015-0014/30.06.2015 "Доставка на течно гориво - Дизел за отопление 10 ppm Е5, Шифър по ЕКП: 02144400045, Маркиран - червен - стока определена по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържища, одобрен от Министерски съвет в Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки за отопление на общинските образователни, социални звена и общинска администрация на територията на Община Бяла Слатина чрез Стокова борса"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 30.6.2015 г.

Публикувано на: 30.06.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie - gorivo.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 11.8.2015 г.

Публикувано на: 11.08.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor goriva otoplenie.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 3 / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключен.pdf 19.1.2021 г.