е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК1-2020 / 17.8.2020 г.

"Строително - монтажни работи по проект: "Обособяване на туристическа зона в местност "Авренска поляна", с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ "Аврен - Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Коментар: Обявление за пазарно проучване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пазарно проучване СМР-туристич.зона.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техн.спец_пазарно проучване-СМР.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Коментар: КС - за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС - ПП-СМР.xlsx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.8.2020 г.

Публикувано на: 17.08.2020 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец на оферта- ПП-СМР.docx 18.1.2021 г.

Оферти от участници в пазарни консълтации № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Оферта-Балкански ООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта_Балкански ООД-СМР.pdf 18.1.2021 г.

Оферти от участници в пазарни консълтации № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Оферта Надин-Желязков
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта_Надин-Желязков ЕООД-СМР.pdf 18.1.2021 г.

Оферти от участници в пазарни консълтации № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Оферта Виас-инженеринг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта_Виас Инженеринг ООД-СМР.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Протокол на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_СМР пазарни.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Доклад на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад_СМР -НА КОМИСИЯ.pdf 18.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 31.8.2020 г.

Публикувано на: 31.08.2020 г.
Коментар: Решение № 13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 13 от 31.08.2020_СМР.pdf 18.1.2021 г.