е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-56 / 29.9.2017 г.

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнение на проект "Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение № 1.Решение / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 2.Документация / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 3.Образци / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci-1-2.doc 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 4.Обявление / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 22.1.2021 г.

Документация № 5.Образец на Договор ОП-1 / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dog. Traktor.pdf 22.1.2021 г.

Документация № 6.Образец на Договор ОП-2 / 29.9.2017 г.

Публикувано на: 29.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dog.Avtomobil.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 7.Протокол №1 / 10.11.2017 г.

Публикувано на: 10.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.1.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 8.Протокол №2 / 22.11.2017 г.

Публикувано на: 22.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 22.1.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 9.Съобщение / 23.11.2017 г.

Публикувано на: 23.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 22.1.2021 г.

Протокол № 10.Протокол №3 / 30.11.2017 г.

Публикувано на: 30.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.3.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 11.Решение / 4.12.2017 г.

Публикувано на: 04.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12.Договор / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Animeks.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13.Договор / 9.1.2018 г.

Публикувано на: 09.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor Omni kar.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 14.Инф. за изпълнен дог. Оп № 1 / 27.2.2018 г.

Публикувано на: 27.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pkl. Dog. Tehnikum.pdf 22.1.2021 г.