е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-14 / 14.12.2016 г.

Доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за нуждите на община Кресна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.6.2018 г.
Файлове актуални към: 18.6.2018 г.

№ / 14.12.2016 г.

Коментар: образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обраци енергия.doc 18.6.2018 г.

Решение за откриване на процедура № / 14.12.2016 г.

Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение (1).pdf 18.6.2018 г.

Обявление по ЗОП № / 14.12.2016 г.

Коментар: обявление за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление (1).pdf 18.6.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.12.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснение.docx 18.6.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.12.2016 г.

Коментар: таблица приложение към разяснението
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ток.xls 18.6.2018 г.

№ / 16.1.2017 г.

Коментар: писмо за отваряне на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ток оферти.docx 18.6.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 10.2.2017 г.

Коментар: ПРОТОКОЛ 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 1 ЕЛ.ЕНЕРГИЯ.pdf 18.6.2018 г.

№ / 13.2.2017 г.

Коментар: отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОТВАРЯНЕ НА ЦЕН.pdf 18.6.2018 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 23.2.2017 г.

Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protoko tok.pdf 18.6.2018 г.

Други документи № / 24.2.2017 г.

Коментар: доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad tok.pdf 18.6.2018 г.

Други документи № 82/24.02.2017 г. / 27.2.2017 г.

Коментар: Решение за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ел. енергия.pdf 18.6.2018 г.

Други документи № / 20.3.2017 г.

Коментар: покана за сключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 18.6.2018 г.

Договори за изпълнение № / 4.4.2017 г.

Коментар: договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor tok.pdf 18.6.2018 г.

Други документи № / 4.4.2017 г.

Коментар: техническо предложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh.tok.pdf 18.6.2018 г.

Други документи № / 4.4.2017 г.

Коментар: предлагана цена
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) predlagana cena.pdf 18.6.2018 г.