е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-27 / 10.3.2017 г.

Доставка на горива за нуждите на Община Карнобат, Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности” – гр. Карнобат, социалните заведения на територията на Общината и общинските бюджетни звена през 2017-2018 година”.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение № 1. / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie goriva.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2. / 21.3.2017 г.

Публикувано на: 21.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 16.1.2021 г.