е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-26 / 5.8.2016 г.

Събиране на оферти с обява №14/05.08.2016г. "Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст на територията на община Бяла Слатина" във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M9OP001-1.002-0133-C01/26.04.2016г. за изпълнение на проект "Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.identificirane-0.rar 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 23.8.2016 г.

Публикувано на: 23.08.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол№1-активни.doc 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол№2-активни.doc 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 13.9.2016 г.

Публикувано на: 13.09.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад-активни.doc 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 20.10.2016 г.

Публикувано на: 20.10.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Идентифициране 29.pdf 16.1.2021 г.