е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Открита процедура ЗОП-ОП-7 / 19.6.2015 г.

"Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на Община Брусарци" по седем обособени позиции: ОП 1 - Хляб и тестени изделия; ОП 2 - Месо, месни продукти, риба и яйца; ОП 3 - Млечни продукти; ОП 4 - Варива, подправки и напитки; ОП 5 - Консерви и други хранителни продукти; ОП 6 - Плодове и зеленчуци; ОП 7 - Препарати".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-7 / 3 / 19.6.2015 г.

Публикувано на: 19.06.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Hranitelni Dokumentatsiya 2015.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-7 / ПП-10-22 / 1 / 19.6.2015 г.

Публикувано на: 19.06.2015 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie Hranitelni 2015.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ОП-7 / ПП-10-23 / 2 / 19.6.2015 г.

Публикувано на: 19.06.2015 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obiavlenie Hranitelni 2015.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-7 / 5 / 24.7.2015 г.

Публикувано на: 24.07.2015 г.
Коментар: Протокол № 1 на Комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 - хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ОП-7 / ПП-10- / 4 / 29.7.2015 г.

Публикувано на: 29.07.2015 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение - Ценови - Доставка на храни.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ОП-7 / 6 / 14.8.2015 г.

Публикувано на: 14.08.2015 г.
Коментар: Протокол № 2 на Комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 - хранителни.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ОП-7 / 12 / 15.9.2015 г.

Публикувано на: 15.09.2015 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор хранителни ОП 6 2015.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ОП-7 / 10 / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор хранителни ОП 4 2015.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ОП-7 / 11 / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор хранителни ОП 5 2015-.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ОП-7 / 13 / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор хранителни ОП 7 2015.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ОП-7 / 7 / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Договор за обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор хранителни ОП 1 2015.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ОП-7 / 8 / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Договор по обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор хранителни ОП 2 2015.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ОП-7 / 9 / 16.9.2015 г.

Публикувано на: 16.09.2015 г.
Коментар: Договор за обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор хранителни ОП 3 2015.pdf 5.1.2021 г.