е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-21 / 25.10.2017 г.

00384-2017-0014 "Доставка на горива за МПС - дизелово гориво, безоловен бензин А95Н, газ-пропан бутан, за нуждите на Община Бяла Слатина, и второстепенните разпоредители с бюджетни средства"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.10.2017 г.

Публикувано на: 25.10.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 26.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 12.12.2017 г.

Публикувано на: 12.12.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР ГОРИВА.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 3 / 12.12.2017 г.

Публикувано на: 12.12.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 26.1.2021 г.

Други документи № 4 / 3.4.2020 г.

Публикувано на: 03.04.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 26.1.2021 г.