е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-44 / 23.5.2017 г.

"Предоставяне на консултантски услуги на Община Никопол по управление на проекти по две обособени позиции: Обособена позиция 1 "Управление на Проект "I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure", в процедура по предварително договаряне по Програма "Интеррег V-A Румъния - България". Обособена позиция 2 "Управление на Проект "The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage", финансиран чрез Програма "Интеррег V-A Румъния - България" и национално съфинансиране.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Решения за откриване № 12-44 / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID -788545.pdf 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-44 / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID -788544.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-44 / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska_specifikaciq_OP2.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-44 / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-44 / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska_specifikaciq_OP1.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 12-44 / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 3 Методика за оценка.pdf 28.11.2021 г.

Образци № 12-44 / 23.5.2017 г.

Публикувано на: 23.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 28.11.2021 г.

решение за промяна № 12-44 / 26.5.2017 г.

Публикувано на: 26.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID-788926.pdf 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-44 / 2.6.2017 г.

Публикувано на: 02.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснения.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-44 / 13.6.2017 г.

Публикувано на: 13.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснения ТГС 13.06.2017.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-44 / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЯ 16.06.2017.pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-44 / 19.6.2017 г.

Публикувано на: 19.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) разяснения ТГС 19.06.2017.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-44 / 6.7.2017 г.

Публикувано на: 06.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1 ОТ 04.07.2017 Г..pdf 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-44 / 25.7.2017 г.

Публикувано на: 25.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение отваряне на цени_001.pdf 28.11.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-44 / 15.8.2017 г.

Публикувано на: 15.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за класиране.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-44 / 15.8.2017 г.

Публикувано на: 15.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 протоколи доклади.rar 28.11.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-44 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация_001.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-44 / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проткол 4_002.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 12-44 / 29.12.2017 г.

Публикувано на: 29.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) производство по обжалване_001.pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-44 / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол.pdf 28.11.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-44 / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 28.11.2021 г.

Доклад на комисията № 12-44 / 2.3.2018 г.

Публикувано на: 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 28.11.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-44 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за класиране .pdf 28.11.2021 г.

Протокол на комисия № 12-44 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол комисия.pdf 28.11.2021 г.

Доклад на комисията № 12-44 / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-44 / 16.8.2018 г.

Публикувано на: 16.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор №261.pdf 28.11.2021 г.

Решение на прекратяване № 12-44 / 1.11.2018 г.

Публикувано на: 01.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение № 31801112018085907.pdf 28.11.2021 г.