е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-51 / 1.8.2017 г.

"ИНЖЕНЕРИНГ - ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪГЛАСНО ОДОБРЕН ПРОЕКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: "АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ НАД РЕКА В С. СМОЛНИК, ОБЩИНА КАРНОБАТ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Покана № 1.Покана за участие / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana za uchastie.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 2.Протокол / 16.8.2017 г.

Публикувано на: 16.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 3.Договор / 18.8.2017 г.

Публикувано на: 18.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.pdf 20.6.2021 г.