е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-105 / 9.4.2019 г.

Пазарни консултации за определяне на стойност за "Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи във връзка с изпълнение на проект "Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат -2".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Покана № 1. / 9.4.2019 г.

Публикувано на: 09.04.2019 г.
Коментар: Покана пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana za pazarni konsultacii.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация № 2. / 9.4.2019 г.

Публикувано на: 09.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska cpecifikaciq.pdf 30.7.2021 г.

Образци № 3. / 9.4.2019 г.

Публикувано на: 09.04.2019 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта.doc 30.7.2021 г.