е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Договаряне без предварително обявление ДБПрО-1 / 19.9.2019 г.

Доставка на горива за нуждите на Община Брезник за период от 4 години

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ДБПрО-1 / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 0300-193 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Vyzlojena goriva.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 789 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) borsov dogovor gaziol.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 794 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) borsov dogovor avtomobili.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 903 / 21.11.2019 г.

Публикувано на: 21.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor vyglishta.pdf 17.3.2021 г.