е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-15 / 14.4.2015 г.

00384-2015-0007/14.04.2015 "Ремонт на улична мрежа в град Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 14.4.2015 г.

Публикувано на: 14.04.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.remont na ulici.rar 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol1-ulici.pdf 27.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 11.6.2015 г.

Публикувано на: 11.06.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pokana-cenovi.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 17.6.2015 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2-ulici.pdf 27.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 17.6.2015 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3-ulici.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 6 / 17.6.2015 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie-ulici.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 7 / 30.6.2015 г.

Публикувано на: 30.06.2015 г.
Коментар: Решение за прекратяване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie - prekr.ulici.pdf 27.1.2021 г.

Гаранции № 8 / 1.7.2015 г.

Публикувано на: 01.07.2015 г.
Коментар: Гаранции за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii uchastie Remont ulici.pdf 27.1.2021 г.