е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-2 / 24.7.2018 г.

"Текущ ремонт на общинска пътна инфраструктура на територията на община Брусарци"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 3 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-текущ ремонт 2018.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 4 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕКУЩ РЕМОНТ 2018-Техническа спецификация.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 5 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ-текущ ремонт 2018.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 6 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / 7 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Методическо указание за еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методическо указания еЕЕДОП.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / ПС-30 / 1 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване ЗОП-ПС-2.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-2 / ПС-31 / 2 / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Обявление за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за ПС текущ ремонт път_ел.fed.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 9 / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 от Комисия ЗОП-ПС-2 -текущ ремонт.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-2 / 8 / 28.8.2018 г.

Публикувано на: 28.08.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) imgB231.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 10 / 31.8.2018 г.

Публикувано на: 31.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 от Комисия ЗОП-ПС-2 -текущ ремонт.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 11 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Доклад от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад от Комисия ЗОП-ПС-2 -текущ ремонт.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / ПС-36 / 12 / 4.9.2018 г.

Публикувано на: 04.09.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-36-Решение 7 за изпълнител на ЗОП-ПС-2 -текущ ремонт.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-2 / 13 / 19.9.2018 г.

Публикувано на: 19.09.2018 г.
Коментар: ДОГОВОР
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 32 със Строител Криводол ЗОП-ПС-2.pdf 5.1.2021 г.