е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-18 / 11.12.2020 г.

"Закупуване и монтаж на оборудване за Народно Читалище "Култура 1932" в гр. Кресна "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Документация за участие № 1 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана за пазарни консултации читалище оборудване.pdf 28.11.2021 г.

Документация за участие № 2 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оборудване Образец 1.docx 28.11.2021 г.

Документация за участие № 3 / 11.12.2020 г.

Публикувано на: 11.12.2020 г.
Коментар: ксс
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оборудване Образец 2 КСС.xlsx 28.11.2021 г.