е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-12 / 9.6.2020 г.

00384-2020-0009 ,,Доставка на готово приготвена храна за нуждите на "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 9.7.2020 г.
Файлове актуални към: 9.7.2020 г.

Документация за участие № 1 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 9.7.2020 г.