е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-12 / 9.6.2020 г.

00384-2020-0009 ,,Доставка на готово приготвена храна за нуждите на "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 20.7.2020 г.

Публикувано на: 20.07.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 20.7.2020 г.

Публикувано на: 20.07.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 10.8.2020 г.

Публикувано на: 10.08.2020 г.
Коментар: Съобщение ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение ценови.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: Окончателен протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Окончателен протокол.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколите
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколите.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 14.8.2020 г.

Публикувано на: 14.08.2020 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за избор на изпълнител.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 29.9.2020 г.

Публикувано на: 29.09.2020 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 12 / 29.9.2020 г.

Публикувано на: 29.09.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.5.2021 г.