е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-4 / 13.4.2016 г.

"Доставка на горива - Бензин А95 био и Евро дизел Б-6 за нуждите на Община Лом и ОП „Чистота" за три години". Предвиденото количество за дизелово гориво Б-6 е 405 000 /четириститин и пет хиляди/ литра +/-/ 20%, а за Бензин А95H био е 30 000 /тридесет хиляди/ литра +/-/ 20%. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява до 20% съответното количество в зависимост от възникналите потребности.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SKMBT_C22016041309490.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 12.5.2016 г.

Публикувано на: 12.05.2016 г.
Стойност: 633 650,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) skl_dog_D_goriva_Avtomobili.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № 3 / 12.5.2016 г.

Публикувано на: 12.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) informatsija_skl_dog_goriva_avtomobili.pdf 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 1.6.2016 г.

Публикувано на: 01.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_64_04.05.2016(1).docx 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 5 / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_64_04.05.2016.docx 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 7 / 28.6.2016 г.

Публикувано на: 28.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_64_04.05.2016.docx 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 8 / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_64_04.05.2016.docx 21.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 9 / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_izvarsheno_plashtane po dogovor_64_04.05.2016.docx 21.1.2021 г.

Други документи № 4 / 12.4.2018 г.

Публикувано на: 12.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация по чл 22 от ЗОП.doc 21.1.2021 г.

Други документи № 10 / 10.5.2019 г.

Публикувано на: 10.05.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SKMBT_22319051408170.pdf 21.1.2021 г.