е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-149 / 11.12.2014 г.

Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на "Община Роман",

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 3.11.2014 г.

Публикувано на: 03.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума мобилен оператор.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 16.12.2014 г.

Публикувано на: 16.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 24.1.2015 г.

Публикувано на: 24.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 20.2.2015 г.

Публикувано на: 20.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума по договор.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 20.3.2015 г.

Публикувано на: 20.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 13.5.2015 г.

Публикувано на: 13.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни телефони.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 29.6.2015 г.

Публикувано на: 29.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни юни.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 29.6.2015 г.

Публикувано на: 29.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 30.7.2015 г.

Публикувано на: 30.07.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни (2).jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 24.8.2015 г.

Публикувано на: 24.08.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума август.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни м. септември.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 30.10.2015 г.

Публикувано на: 30.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) м.10.2015.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 20.11.2015 г.

Публикувано на: 20.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни 18.112015.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 14.1.2016 г.

Публикувано на: 14.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни 01.2016.jpg 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400*-149 / 1.2.2016 г.

Публикувано на: 01.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни услуги 01.2016.jpg 25.1.2021 г.