е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-149 / 11.12.2014 г.

Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на "Община Роман",

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2018 г.
Файлове актуални към: 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 3.11.2014 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума мобилен оператор.pdf 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 16.12.2014 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума.pdf 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 24.1.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ.pdf 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 20.2.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума по договор.jpg 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 20.3.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) изплатена сума.pdf 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 13.5.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни телефони.jpg 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 29.6.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни юни.jpg 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 29.6.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни.jpg 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 30.7.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни (2).jpg 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 24.8.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) платена сума август.jpg 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 30.9.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни м. септември.jpg 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 30.10.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) м.10.2015.jpg 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 20.11.2015 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни 18.112015.jpg 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400-149 / 14.1.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни 01.2016.jpg 21.1.2018 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 0400*-149 / 1.2.2016 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) мобилни услуги 01.2016.jpg 21.1.2018 г.