е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-7 / 10.4.2020 г.

"Медийно отразяване на мероприятия"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Покана за пазарни консултации № 1. / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Коментар: Покана изх. № РД 9100 - 29/10.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 25.1.2021 г.

Образец на оферта № 2. / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец на оферта.doc 25.1.2021 г.

Оферти № 3. / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 387/14.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1.pdf 25.1.2021 г.

Оферти № 4. / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 388/14.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2.pdf 25.1.2021 г.

Оферти № 5. / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 389/14.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 3.pdf 25.1.2021 г.

Заповед избор № 6. / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Заповед № РД 0700 - 269/15.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед референтна стойност.pdf 25.1.2021 г.